Skip to main content

Dutch/Nederlands

Dutch/Nederlands

Charlie is nogal een entertainer. En voor de ware actrice die ze is, heeft ze een podium nodig om op te treden. En wat een perfecte podium wist ze te vinden? Hoog boven de grond, zodat het publiek haar goed kan zien. Een zachte vloer voor als er drama nodig is, en een perfecte acteerpartner, […]

Charlie

funny girl

Charlie’s quite an entertainer. And for the true actress she is, she needs a stage to perform. And what a perfect stage she did find? High above the ground, so the audience can see her clearly. A soft floor for when drama is needed, and a perfect acting partner who listens to everything you say. […]

23-05-2020

rubble

I remember it well, when my sister in law told me, it was a good thing we aren’t living together. Because she wouldn’t dare to leave the house anymore, to come home after work and be afraid what she would find next on one of my creative outbursts. Hahaha, I can still laugh about her […]

22-05-2020 Dutch/Nederlands

22-05-2020 Dutch/Nederlands

Gedurende zes maanden lang was de woonkamer een  lege  ruimte, een persoonlijke balzaal. Uiteraard was al het houtwerk  en  de  muren al geschilderd,  en de gordijnen van de vorige bewoners had ik omgenaaid naar vouwgordijnen. Je kreeg hierdoor al een aardige indruk op hoe het zou gaan worden. Blij  en  uitnodigend. Deze  twee  woorden  waren […]

22-05-2020

colour cart

For six months, the living room was an empty space, a personal ballroom.     Off course all the woodwork and walls were painted, and I finished resewing the curtains into Roman blinds, so you could already get a glimpse of what it was about to become.     Happy, and inviting. These two words […]

18-05-2020 Dutch/Nederlands

18-05-2020 Dutch/Nederlands

De derde  verdieping heeft drie slaapkamers en een badkamer. De kleinste  kamer, die nog steeds een  vrij grote kamer is, hebben we een logeerkamer van gemaakt. Maar eigenlijk noem ik het graag de kinderkamer. Want deze  kamer, is  de kamer waar ik altijd al van gedroomd heb.  Mijn  absoluut favoriete kamer. Ik doe zelfs mijn […]

18-05-2020

view outside

The third floor has three bedrooms and a bathroom. The smallest room, which is still a sizable room, we turned into a guest room. But I like to call it the children’s room. Because this room, is the room I’ve always dreamed about. My favourite room. I even take my naps there. It makes me […]

14-05-2020 Dutch/Nederlands

14-05-2020 Dutch/Nederlands

Gisteren, tijdens het schrijven over al mijn kleine personages die ik heb gemaakt tot nu toe, was mijn gedachte al weer bij een nieuw personage. Eén die op de top van de trapboom gezet zal worden. Hoewel een trapboom vaak wordt gebruikt als onderdeel van een trapleuning, moedig ik Ramon aan om gewoon het tegenovergestelde […]

14-05-2020

sitting Kuzco

Yesterday, while writing about all my little characters I’ve created so far, my mind was already on a new character. One that will be put on top of the stair stringer. Although a stair stringer is often used as part of a banister, I encourage Ramon to just do the opposite. I hate the stains […]

13-05-2020 Dutch/Nederlands

13-05-2020 Dutch/Nederlands

Zodra Ramon na twee weken hard werken om de derde verdieping af te maken, weer naar zijn werk ging, ben ik begonnen met het renoveren van alle trappen. Ik wilde de eerste muis die zo helder in mijn hoofd zat gaan schilderen. Ik wilde een muizenholletje ergens op de trap, waar een muisje een deur […]